kvantna dijagnostika i terapija za zivotinje

Happy animals
Happy animals Healthy Future
Najnoviji originalni ruski uređaj za kvantne preglede i lečenje životinja!...
4.900,00 €